$('#fade').cycle();

Portfolio společnosti

Jednatel ing.Petr Langr

autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, zapsaný
v Komoře autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT
pod č. 1300295
koordinátor BOZP na staveništi, zapsaný v České společnosti
stavebních koordinátorů ČSSI pod č. 0301

SIC – L spol. s r.o.

Ostrá horka I / 517
760 01 Zlín

IČO : 60718226
DIČ : CZ60718226

+420 602 747 860
langr@sic-l.com

© SIC-L 2016 | tvorba www stránek, svatební a firemní video SKILL production s.r.o. | CSS 2.1 valid