Technický dozor stavebníka a Koordinátor BOZP na staveništi
2015

NTS Prometal Slavičín

dostavba výrobní areálu ve Slavičíně Hrádku

 • včetně dokumentace a kompletní inženýrské činnosti
 • rekonstrukce a přístavba výrobní haly
 • vnitropodnikové parkoviště
 • doplnění kanalizace s odlučovači ropných látek
 • rekonstrukce přípojky vody
 • objízdná vnitropodniková komunikace
 • sklad technických plynů

Revitalizace parku Komenského

Magistrát města Zlína

 • včetně opravy místní komunikace
 • inženýrských sítí, hrací prvky, sadové úpravy
 • stavba získala cenu roku 2015

Zateplení Sokolovny

Obec Sehradice

 • stavební úpravy a zateplení Sokolovny a výměna výplní

Revitalizace centra a demolice kotelny

Město Vizovice

 • demolice stávající kotelny a tržnice, nové parkoviště, inženýrské sítě, mobiliář

Oprava fasády komplexu budov

Město Kroměříž

 • oprava historické vnější omítky na památkově chráněných objektech

ostatní reference 2015

Obec Jasenná

 • Stavební úpravy budovy MŠ Jasenná č.p. 255 za účelem snížení energetické náročnosti
 • Stavební úpravy budovy ZŠ Jasenná č.p. 15 za účelem snížení energetické náročnosti

Obzor Zlín

Zateplení střechy výrobního objektu ve Zlíně Prštném

SVJ Malenovice Tyršova, Mlýnská

Přírodní hřiště MŠ s hracími prvky

Obec Lhota u Zlína


2014

Revitalizace centrální části obce

Obec Tečovice

 • demolice stodoly, inženýrské sítě, parkoviště a zpevněné plochy, dětské hřiště s hracími prvky, sadové úpravy a přemístění pomníku

Víceúčelové zařízení Sehradice

Obec Sehradice

 • zateplení vnějších stěn a střechy objektu, výměna výplní

ostatní reference 2014

Základní a mateřská škola

Obec Tečovice

 • přístavba propojovací krčku základní a mateřské školy

Informační systém v Kroměříži

Město Kroměříž - město památek UNESCO

 • zpevněné plochy, chodníky, mobiliář (informační prvky, lavičky, koše …)

Květná zahrada

Město Kroměříž

 • Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou
 • inženýrské sítě, chodníky pro pěší, mobiliář (lavičky, informační prvky … )

2013

Stavební úpravy MŠ

Obec Sehradice

 • zateplení objektu, výměna výplní, interiér budovy s hracími prvky

areál NVB Line Kvasice

NVB LINE Kvasice

 • stavební úpravy a dostavba areálu NVB Line Kvasice
 • včetně projektové dokumentace, kompletní inženýrské činnosti
 • demolice stávajícího cukrovaru
 • nové objekty haly, skladování, provozní budova, nákladní váha, vrtaná studna

ostatní reference 2013

Oprava chodníků okolo státní komunikace

Město Vizovice

 • choddníky pro pěší, přechody, vjezdy, dopravní značení

Revitalizace a zateplení ZŠ

Město Vizovice

 • zateplení venkovní fasády, okapní systém, výměna okenních výplní

2012

stavební úpravy informačního střediska

Obec Loučka 2012 - 2014

 • přístavba, nástavba a stavební úpravy informačního střediska a obecního úřadu v Loučce
 • I. Etapa – rekonstrukce pohostinství v obci Loučka
 • demolice stávajících objektů, přeložka vodního toku, inženýrské sítě, zpevněné plochy, hospoda, kulturní sál, sídlo obce, volnočasové prostory – knihovna apod.

Hespo Zlín

Stanice technické kontroly Otrokovice

 • novostavba s technologií pro STK a zpevněnými plochami

ostatní reference 2012

Rekonstrukce a zateplení MŠ Slínová

Magistrát města Zlína 2012 – 2013

 • Přístavba a rekonstrukce stávajícího stavu, interiér a mobiliář zahrady

Koordinátor BOZP na staveništi

Polyfunkční objekt

2014- 2015 Smetanova Vsetín stavebník pan Dušek

Rodinné domy


ostatní reference

2015 – 2016 M&P Living SLAVIA a .s.

Stavební úpravy domu č.p.23, nám.Dr. E. Beneše v Holešově

2015 – Obzor Otrokovice

Bytový dům Slušovice

2015 – SVJ Malenovice Mlýnská, tř. Svobody

2015- Zamet s.r.o. Nový Hrozenkov

Přístavba výrobní haly v Halenkově

2014 - Budova 32 v bývalém areálu Svit

polyfunkční objekt stavebník Cream a.s.

 • Rekonstrukce bývalé výrobní budovy pro polyfunkční dům – Česká pošta, obchodní prostory, bydlení a ubytování

© SIC-L 2016 | tvorba www stránek, svatební a firemní video SKILL production s.r.o. | CSS 2.1 valid