dozory stavebních a technologických prací a celků

 … inženýrská, projekční a stavební činnost

 … koordinátor BOZP na staveništi

Ing. PETR LANGR
jednatel společnosti

• • • • • • •
• • • • • • •

autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, zapsaný v Komoře autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT pod č. 1300295

certifikovaný koordinátor BOZP na staveništi

společnost SIC-L

NAŠE AUTORIZOVANÁ SPOLEČNOST SE SÍDLEM VE ZLÍNĚ PROVÁDÍ A ZAJIŠŤUJE

 • dozory stavebních prací a technologických celků všech investorů a stavebníků
 • kontrola prováděných prací dle projektu, technických a technologických požadavků ve vztahu k platným normám, předpisům a požadavkům
 • převzetí skrytých konstrukcí
 • spolupráce s projektantem stavby a zhotovitelem stavby
 • provedení fotodokumentace časového sledu prací

CERTIFIKOVANÝ KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 • kompletní územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení stavby s předáním do trvalého užívání investorovi, změny užívání staveb a objektů
 • veřejnoprávní projednání projektu v souladu s platnou právní úpravou a legislativou dotčených orgánů, organizací a účastníků stavby

reference

NTS PROMETAL SLAVIČÍN

dostavba výrobního areálu ve Slavičíně Hrádku

REVITALIZACE PARKU KOMENSKÉHO

magistrát města Zlína

REVITALIZACE CENTRA A DEMOLICE KOTELNY

město Vizovice

OPRAVA FASÁDY KOMPLEXU BUDOV

město Kroměříž

REVITALIZACE CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE

obec Tečovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ

obec Sehradice

AREÁL NVB LINE KVASICE

NVB Line

VÍCEÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ

obec Sehradice

STAVEBNÍ ÚPRAVY INFORMAČNÍHO STŘEDISKA

obec Loučka

HESPO ZLÍN

STK Otrokovice

POLYFUNKČNÍ OBJEKT

Smetanova Vsetín

VÝROBNÍ A ADMINISTRATIVNÍ HALA

Dudr Tools

NADSTAVBA MŠ 1.etapa

obec Tečovice

NADSTAVBA MŠ 2.etapa

obec Tečovice

BILLA OTROKOVICE

BILLA

RODINNÉ DOMY

individuální výstavba

• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •


VÝBĚR Z OSTATNÍCH REFERENCÍ

 • Rekonstrukce a zateplení MŠ Slínová
  Magistrát města Zlína
 • Stavební úpravy budovy MŠ Jasenná č.p. 255
  obec Jasenná
 • Stavební úpravy budovy ZŠ Jasenná č.p. 15
  obec Jasenná
 • Zateplení střechy výrobního objektu
  Obzor Zlín
 • přírodní hřiště MŠ s hracími prvky
  Lhota u Zlína
 • Základní a mateřská škola
  obec Tečovice
 • Informační systém v Kroměříži
  město Kroměříž
 • Květná zahrada
  město Kroměříž
 • oprava chodníků
  město Vizovice
 • revitalizace a zateplení MŠ
  město Vizovice

• • • • • • •
• • • • • • •

kontakt

SIC – L spol. s r.o.

Ostrá horka I / 517
760 01 Zlín

IČO : 60718226
DIČ : CZ60718226

+420 602 747 860
langr@sic-l.com


• • • • • • •
• • • • • • •

na začátek stránky

• • • • • • •
• • • • • • •

© SIC-L spol. s r.o.

tvorba www stránek, svatební a firemní video
SKILL production s.r.o.

Jsou tyto stránky responsivní?